ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ТЕ-ТО “ЗРЕЊАНИН”: ПОЧЕЛА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Када је 1989. године завршена изградња термоелектране-топлане “Зрењанин”, град је добио и нови препознатљив репер, његов највиши грађевински објекат, уочљив са велике удаљености – црвено-бели димњак висине 162 метра. Последњих десет година из њега није излазио дим, али се то сада мења и од пре неколико дана ТЕ-ТО “Зрењанин” поново производи електричну енергију за систем електропривреде Србије. 

 Тим поводом, електрану су данас посетили градоначелник Зрењанина Симо Салапура и помоћница градоначелника Цица Вучковић. Такође, одржан је и други састанак Радне групе за рационализацију потрошње електричне и топлотне енергије.

Зрењанинска ТЕ-ТО припада ЈП “Електропривреда Србије”, огранку “Панонске ТЕ-ТО” Нови Сад, заједно са термоелектранама-топланама у Новом Саду и Сремској Митровици, пројектованим за комбиновану производњу електричне енергије за потребе електроенергетског система Републике Србије, топлотне енергије за потребе система даљинских грејања у сва три града и технолошке паре за потребе индустријских потрошача. Номиналне је електричне снаге 110 MW, a као гориво користи природни гас или мазут. 

 Објекат у Зрењанину пројектован је и грађен превасходно за потребе тадашње моћне индустријске зоне у којој је већина капацитета припадала ИПК “Серво Михаљ”. Након гашења више фабрика, смањена је и потрошња технолошке паре, те су стали и погони ТЕ-ТО. 

Директори “Панонске ТЕ-ТО” Зоран Шушњевић и ТЕ-ТО “Зрењанин” Ненад Приљева известили су градоначелника да је ТЕ-ТО “Зрењанин” од 8. октобра у мрежи електропривреде Србије и да се отклањају мањи недостаци у погону, проузроковани дугим стајањем, а који су могли бити уочени тек покретањем производње. Снабдевање енергентима је стабилно, термоелектрана тренутно ради на гас, а обим производње електричне енергије зависиће од укупне енергетске ситуације у земљи током наредних месеци. 

 Градоначелник Зрењанина Симо Салапура истакао је значај поновног покретања термоелектране-топлане у Зрењанину и додао да је Електропривреда Србије препознала потребу да поново ангажује ове своје производне капацитете. 
– С обзиром да дуго није била у погону, уверио сам се да су све припреме за њено покретање обављене благовремено, да су урађени потребни сервиси и да од пре десетак дана поново испоручује електричну енергију. Наставићемо да радимо на систему когенерације, односно могућности да се и топлотна енергија, која овде настаје као нуспроизвод, према потребама нађе у мрежи наше Градске топлане и тиме додатно допринесе стабилности и сигурности снабдевања наших потрошача – рекао је градоначелник Салапура.     

Извор: Град Зрењанин