HUMANITARNA POMOĆ STUDENTIMA ROMIMA/KINJAMA – HUMANITARNO AŽUTIPE STUDENTONEGE ROMENGE/NJENGE

U duhu solidarnosti i međusobne podrške Pozivamo studente Rome/kinje Univerziteta u Novom Sadu, da se jave kancelariji Udruženja romskih studenata radi preuzimanja paketa pomoći u konzerviranoj hrani , osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za ličnu higjenu . 
Pravo na pomoć imaju studenti Romi/kinje koji pripadaju jednoj ili više sledećih kategorija studenata/kinja:
     – Roditelji su im korisnici materijalne pomoći Centara za socijalni rad
     – Nisu ostvarili pravo na smeštaj u studentskim domovima po osnovu afirmativnih mera za studente/kinje romske nacionalne manjine
    – Samofinansirajući student

    – Nisu korisnici stipendije Romskog obrazovnog fonda (REFa)

Prijave uputiti telefonom radnim danima od10-17 h na broj 021/466-588 ili 064/108.63.24, e-mail:nenad.vladisavljev@urs.co.rs . ili lično u kancelariji organizacije ulica Ćirila i Metodija 21, Novi Sad

Ande solidarnost thaj maškar inćaripe Akharas e studentone Rromen/njen save sip o Unerviziteto ando Novi Sad, te akharen thaj aven ande kancelarija ande savi si o Ćidipe rromane studentego te len o ažutimasko paketo ande savo konzervisano habe, fundoske namernice palo trajo thaj trubulimata pala higijena.

Kava ažutipe šaj len e studentujra Rroma/nja save peren ande jekh jal majbut kategorije studentonego:

  • Lenge deja thaj dada si hasnajra ažitamasko savo del o Maškaripe pala socijalno bući
  • Naslen vorta po bešipe ande studentonege khera po fundo afirmativne mere pale studentujra/kinje save si Rroma/nja
  • Korkorro poćinimaske studentujra
  • Naj hasnajra stipendijako katar Rromano obrazovno fondo (REF-o)

E prijave bičhalen po telefono bućarne đesenca katar 10-17 h po đindo 021/466-588 jal 064/108.63.24, e-mail:nenad.vladisavljev@urs.co.rs . jal aven ande kancelarija ando sokako Ćirila i Metodija 21, Novi Sad.

Pala vojvođanske.rs Aleksandra Nikolić