ИВАНИШЕВИЋ: 157,8 МИЛИОНА ДИНАРА УЛОЖЕНО ПО КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Данас су свечано уручени уговори по основу четири јавна конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, који су расписани у последњем кварталу 2021. године, у укупном износу од 157,8 милиона динара.
Уговоре је свечано уручио покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, истакавши да су сви конкурси спроведени на време, у предвиђеном року.
„Туризам је делатност која је у пандемији и у постпандемијској ситуацији успела да покаже виталност, а Републичка и Покрајинска влада пружају помоћ туристичком сектору. Обићи ћемо све кориснике средстава да се уверимо како су их користили. Оно што је услов који се сигурно неће мењати јесте да су плаћени сви порези и доприноси држави, као и да се не отпуштају радници, а запошљавање нове радне снаге је такође веома важно“, рекао је покрајински секретар најавивши уједно и нове конкурсе у 2022. години.
Иванишевић је додао да је у предлогу новог покрајинског буџета Секретаријат предвидео знатна средства за конкурсе који ће бити расписани већ почетком наредне године, у укупном износу од 187 милиона динара за област туризма.
Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Војводине додељена су средства за укупно 21 локалну туристичку организацију са циљем промоције и развоја туристичких вредности јединице локалне самоуправе и унапређења развоја туризма кроз програме едукација и усавршавања вештина запослених у туристичкој делатности.
Средства су додељена и за 94 манифестације како би се подстакао рад удружења грађана и других непрофитних организација која се баве унапређењем туристичке понуде Војводине, а кроз организовање, односно учешће на туристичко-привредним манифестацијама од међународног и домаћег значаја.
Конкурсом за подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре додељена су средства за укупно 37 корисника из читаве Војводине, чиме Секретаријат настоји да утиче и на унапређeње квалитета услуга и додатних туристичких садржаја, кроз опремање угоститељских објеката на начин предвиђен законом о планирању и изградњи.
Додељена су и 24 уговора по конкурсу за набавку машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, ради подизања квалитета услуга угоститељских објеката и унапређења иновативности у обављању угоститељске и туристичке делатности.