ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У ЦЕНТРУ БЕШКЕ

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ започело је изградњу паркинг места у центру Бешке преко пута Основне школе „Браћа Груловић“. Мештани ће у овом делу села добити 12 уређених паркинг места.

Вредност радова износи око 500 хиљада динара а рок за завршетак је 20. април.

Значај изградње паркинга огледа се у све интезивнијем протоку саобраћаја кроз Бешку и динамичним економским активностима.

Извор: Општина Инђија