ЛУЦЕРКА – ЗНАЧАЈНА ЗА ЖИВОТИЊСКУ ИСХРАНУ

Крмно биље у Србији заузима осам одсто укупних ораничних површина, односно, око 280.000 хектара.

У производњи крмног биља велики удео има луцерка.

Луцерка је прошле године, подсетимо, због велике суше била дефицитарна.

То је утицало на значајан раст њене цене.

Каква је тренутна ситуација у производњи те биљке значајне за исхрану животиња у Бачкој.