МАЂАРСКА ВЛАДА РАСПИСАЛА КОНКУРСЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Државни секретаријат Владе Мађарске за верска и питања националних заједница, објавио је конкурсе за финансијску подршку програмима и активностима организација које окупљају припаднике народности.

Укупно су расписана четири конкурса за 2019. годину, за различите области и категорије потенцијалних корисника средстава, са детаљно образложеним циљевима и информацијама о висини средстава за која се конкурише, потребној документацији, роковима за подношење пријава и другим неопходним подацима.

Увид у текстове конкурса заинтересовани могу добити OВДЕ.  

Извор: Српске недељне новине, Будимпешта