НА ВОЈВОЂАНСКИМ РЕКАМА ТРЕНУТНО НЕМА ПРОБЛЕМА

Нa водотоцима у Војводини за које је надлежно ЈВП „Воде Војводине“ у овом тренутку нема проблема, а водостаји су испод меродавних кота за проглашење редовне одбране од поплава. Међутим, имајући у виду најављено отопљење и могуће нагло топљење снега, стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ су спремне и активно прате стање на рекама.

Према најавама  РХМЗ-а на Сави нас у неколико наредних дана очекује значајнији пораст водостаја. У порасту су и банатски водотоци, док су Дунав и Тиса у стагнацији.

На Дунаву  код Новог Сада јутрос је измерен 171 центиметар што је далеко испод 450, када се на тој деоници проглашава редовна одбрана од поплава. Ванредна одбрана у Новом Саду проглашава се када водостај достигне 700 центиметара. Сава код Сремске Митровице јутрос је достигла водостај од 433 центиметра. Редовна одбрана на тој деоници проглашава се при водостају од 650, а ванредна када Сава премаши 750 центиметара.

Извор: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“