NAGRADA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ZA DR VANJU VLAJKOV

Među ovogodišnjim dobitnicima tradicionalnih nagrada Privredne komore Srbije za najbolje doktorske disertacije sa originalnim naučnim doprinosima, je dr Vanja Vlajkov, naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju Tehnološkog fakulteta, sa radom pod nazivom „Razvoj tehnologije proizvodnje agenasa biološke kontrole toksigenih izolata roda Aspergillus”.

Disertacija je realizovana pod mentorstvom prof. dr Jovane Grahovac u okviru projekta BioSolAfla, koji je finansiran kroz program Promis od strane Fonda za nauku, a za cilj je imala razvoj održivog bioprocesnog rešenja za proizvodnju preparata efikasnog u suzbijanju aflatoksigenih plesni. Istraživanja obuhvaćena okvirima disertacije kreirana su sa težnjom za pronalaskom biotehnološkog odgovora na jedan od vodećih izazova današnjice u domenu poljoprivredne delatnosti i bezbednosti hrane.

Kroz celokupni tok istraživanja definisani su ključni elementi biotehnološkog postupka dobijanja efikasnog mikrobiološkog biopesticida kao neophodan preduslov za implementaciju rešenja u uslovima industrijske proizvodnje i komercijalizaciju preparata. Naučni doprinos rada potvrđen je kroz 8 radova u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima, a primenljivost u privredi dokazana kroz ostvarene korake ka transferu tehnologije.