НАСТАВАК ПОЗИТИВНИХ ПРИРЕДНО ЕКОНОМСКИХ ТРЕНДОВА У АП ВОЈВОДИНИ

Прве макро економске анализе привредно економских кретања у АП Војводини за први и други квартал 2019 године су изузетно позитивне.

Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,5%. Услови привређивања су стабилни, смањен је јавни дуг, инфлација је ниска и стабилна, валутни курс се одржава на стабилном нивоу.

Спољнотрговинска робна размена војвођанског региона у периоду јануар–мај  је већа за 11,5% у односу на исти перид 2018. године.

Број евидентираних туристичких долазака у АПВ у периоду јануар-мај 2019. године  је већи за 1,0% и износи 200.057 у односу на исти период 2018. године.

Приход од туризма у Републици Србији, према подацима НБС у периоду јануар-април 2019. године износи 471 милиона еура, што представља раст од 7,9% у односу на исти период прошле године. У АП Војводини у посматраном периоду је остварен и процењени приход од 63 милиона евра.

Просечна нето зарада у Региону Војводине у периоду јанауар-април 2019. године износила је 50.787 динара, већа је за 9,2%  у односу на исти перио предходне године.

Стање на тржишту рада је побољшано. Број активно незапослених лица у АПВ у јуну 2019. године износи 108.345 лица и у односу на јун прошле године нижи је за 13.197 лица, односно смањена је за 10,9%.

Према Анкети о радној снази стопа незапослености у Републици Србији у првом кварталу 2019. године, износила је 12,1%, што у односу на исти период 2018. године представља смањење од 2,7%. Посматрано на нивоу региона  стопа незапослености је најмања на нивоу Београдског региона 10%, а затим следи Регион Војводине 10,3%.

У првом кварталу ове године  у Региону Војводине регистровано је укупно 545.956 запослених лица, односно без регистрованих индивидуалних пољопривредника 524.933 лица. У односу на први квартал прошле године у Региону Војводине број запослених повећан за 2,0%.

 

Активне и координиране мере Републичке и Покрајинске Владе на пољу привлачења инвеститора,субвенцијама малим и средњим предузећима као и пољопривредним газдинствима ,директном подршком улагању у туризам, подршком новозапошљавању и самозапошљавању,допринеле су да АП Војводина поново постане покретач привредног  развоја Р Србије.