NOVA AKCIJA UDRUŽENJA „LEK ZA DUŠU“  NEVI AKCIJA ĆIDIMASO „DRAB PALA ĐI“

NOVA AKCIJA UDRUŽENJA „LEK ZA DUŠU“ NEVI AKCIJA ĆIDIMASO „DRAB PALA ĐI“

Nastavlja se akcija organizacije Lek za dušu iz Bačkog Gradišta koja je u sredu  donirala invalidska kolica za Roma u Pancevu. Kolica je urucila Živana Živanoviž ispred pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i članica izvršnog odbora nacionalnog saveta Roma. Dodeli je prisustvovao Stevan Jovanović predsednik Demokratskog udruženja Roma Srbije  i član izvršnog odbora  nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, koji se i u ime porodice preko svog udruženja obratio za pomoć.

U toku posete, razgovarano je i o projektima koje je pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice finansiralo preko Demokratskog udruzenja Roma Srbije kada je u pitanju romska kultura, kao jedan od važnih segmenata romske tradicije. Razgovarano je i sa Romima koji su se zahvalili kako na dodeli kolica tako i na pomoći koju pruža Grad Pančevo, pre svega kada je u pitanju obrazovanje romske dece.

Vi maj dur o ćidipe ,, Drab palav Ilo,, katar o Bačko Gradište tatrađine dija e kolice jećhje Romeske ande Pančeva. Kolice dija Živana Živanović andav pokrajinako sekretarijato palav sićope thaj nacionalni minoritetuja thaj manušnji katar o nacionalno konsili Romengo. Khote sas vi o Stevan  Jovanovic šerutno katar o Romano ćidipe ,,Demokratikano ćidipe Rromengo ande Srbija“ sao si vi ando nacionalno konsili Rromengo thaj sao roda e kolice. Dijape svato palaj e projektuja saje dija love o pokrajinako sekretarijato palav sićope thaj nacionalni minoritetuja e   ,, Demokratikane ćidimasko Rromengo Srbijako“ palaj e kultura sar inportantno kotor palaj romane pučimata. Dijape svato vi e manušenca saje naisarde palaj e kolice thaj naisarde e gavermentoske andaj Pančeva saje ćeren majanglal kana si sićope palaj e romane čhavra.

Author Image
Lala
%d bloggers like this: