NOVA AKCIJA UDRUŽENJA „LEK ZA DUŠU“ NEVI AKCIJA ĆIDIMASO „DRAB PALA ĐI“

Nastavlja se akcija organizacije Lek za dušu iz Bačkog Gradišta koja je u sredu  donirala invalidska kolica za Roma u Pancevu. Kolica je urucila Živana Živanoviž ispred pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i članica izvršnog odbora nacionalnog saveta Roma. Dodeli je prisustvovao Stevan Jovanović predsednik Demokratskog udruženja Roma Srbije  i član izvršnog odbora  nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, koji se i u ime porodice preko svog udruženja obratio za pomoć.

U toku posete, razgovarano je i o projektima koje je pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice finansiralo preko Demokratskog udruzenja Roma Srbije kada je u pitanju romska kultura, kao jedan od važnih segmenata romske tradicije. Razgovarano je i sa Romima koji su se zahvalili kako na dodeli kolica tako i na pomoći koju pruža Grad Pančevo, pre svega kada je u pitanju obrazovanje romske dece.

Vi maj dur o ćidipe ,, Drab palav Ilo,, katar o Bačko Gradište tatrađine dija e kolice jećhje Romeske ande Pančeva. Kolice dija Živana Živanović andav pokrajinako sekretarijato palav sićope thaj nacionalni minoritetuja thaj manušnji katar o nacionalno konsili Romengo. Khote sas vi o Stevan  Jovanovic šerutno katar o Romano ćidipe ,,Demokratikano ćidipe Rromengo ande Srbija“ sao si vi ando nacionalno konsili Rromengo thaj sao roda e kolice. Dijape svato palaj e projektuja saje dija love o pokrajinako sekretarijato palav sićope thaj nacionalni minoritetuja e   ,, Demokratikane ćidimasko Rromengo Srbijako“ palaj e kultura sar inportantno kotor palaj romane pučimata. Dijape svato vi e manušenca saje naisarde palaj e kolice thaj naisarde e gavermentoske andaj Pančeva saje ćeren majanglal kana si sićope palaj e romane čhavra.