ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРИВАТНЕ ВРТИЋЕ УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ГРАДА

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом право на финансијску подршку може да оствари породица са децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу, која су уписана у предшколску установу на територији Града Новог Сада чији је оснивач друго правно и физичко лице.           

Захтеви за финансијску подршку подносе се од 1. до 31. августа 2019. године Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем писарнице Градске управе за опште послове. Обрасци захтева могу се преузети у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1 или на сајту Града www.novisad.rs

Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на финансијску подршку важи до 31. 8. 2019. године.

Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана  подношења захтева.

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, финансијска подршка исплаћује се у текућем месецу за претходни месец, уз доказ о уплати родитеља на текући рачун приватне предшколске установе и оверен месечни извештај приватне предшколске установе о присутности деце за свако дете које остварује финансијску подршку (СПД образац).