НОВЕ САДНИЦЕ У ПАРКУ “ПУТНИКОВО” , ДЕЛОВИМА ОБАЛЕ БЕГЕЈА И БУЛЕВАРА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА ЗА “ЗЕЛЕНИЈИ ЗРЕЊАНИН” – ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ТРИ ПРОЈЕКТА

Заштита животне средине и инвестирање у озелењавање су главни приоритети града Зрењанина, те је почетак реализације пројеката “Реконструкција парка Путниково”, “Пејзажно уређење дела леве и десне обале Бегеја између два моста (Суповог и Жутог моста)” и “Пејзажно уређење дела улице Булевар Вељка Влаховића (од кружног тока до улаза у Тржни центар “БИГ“)” само део дугорочних планова локалне самоуправе за “Зеленији Зрењанин”.

На Јавним конкурсима Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације наведених пројеката пошумљавања и очувања и заштите земљишта граду Зрењанину су одобрена средства у износу од 15.3 милиона динара, а преостали део укупне вредности пројеката од 5.3 милиона динара Град издваја из свог буџета.

Ово је још једна у низу активности које град, у сарадњи са републичким и покрајинским институцијама, предузима у циљу побољшања ситуације, када је у питању озелењавање јавних површина.

Пројектним активностима су предвиђени:

– припремни радови (уклањање постојећих дотрајалих стабала и дотрајалих жбунастих врста, чишћење терена, орезивање);

– озелењавање (садња нових садница: лишћара, четинара, жбуња и подизање травњака),

– инвестиционо одржавање.

Почетком септембра месеца ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин започело је радове на уклањању постојећих дотрајалих стабала и жбунастих врста, као и на припреми површина на поменутим  локацијама. Дотрајале врсте биће замењене новим, здравим, школованим садним материјалом, а садња се очекује крајем октобра.

Радови на уклањању оштећених стабала најпре су започети у парку „Путниково“  уз напомену да ће се на постојећим здравим радити  на формирању  крошњи.                   

Важно је подсетити да је  Град Зрењанин у протекле две године набавио близу 20 хиљада садница које су дистрибуиране градским и сеоским месним заједницама, а део је намењен и озелењавању санираних градских депонија.

Обављена је садња више стотина садница у парковима Планкерт, Чоклигет, Багљаш, Парку младости, формирани су нови дрвореди у појединим градским улицама и нове зелене површине у сарадњи са компанијом “Линглонг Тајр”, КУД “Пионир”, као и у оквиру ширих акција на нивоу Покрајине и Републике “Засади дрво”, “Посади свој хлад” и “Зелена Србија”. 

Извор: Град Зрењанин