НОВИ ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – АРХИВУМ

Архив Војводине је покренуо „ПОРТАЛ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – АРХИВУМ“ на којем ће се објављивати ауторски чланци, прикази и други садржаји из области архивистике.

Портал можете погледати на следећем линку: https://arhivvojvodine.org.rs/archivum/

Слободно га истражите.