НОВИ РЕЗЕРВОАР ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВОГ СЛАНКАМЕНА

У Новом Сланкамену завршена је изградња резервоара за воду који ће допринети квалитетном водоснабдевању мештана овог насеља инђијске општине.

Армирано-бетонски резервоар је капацитета 270 кубних метара, поседује адекватну пумпну станицу и извршени су сви електро-машински и хидро радовима. 

Такође је изграђено 6 километара водоводне мреже са свим припадајућим хидрантима и дистрибутивним шахтовима,

Пуштање у рад биће након изградње стубне трафостанице које је у току.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ организоваће анкетирање потрошача, грађана и привреде, како би били прикључени на водоводну мрежу, а сви потенцијални корисници добиће обавештења о условима за прикључење на нову мрежу у Новом Сланкамену.

Извор: Општина Инђија