НОВИ САД ДОБИО СОЛАРНО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

На 48 локација у Новом Саду и приградским насељима постављена је нова соларна расвета. Бесповратна средства у износу од 497 хиљада евра обезбеђена су учешћем у IPA  програму прекограничне сарадње Европске уније, а део новца утрошен је у развој катастра јавног осветљења и израду Акционог плана за одрживу енергију у Новом Саду.

Град Нови Сад, у оквиру IPA програма прекограничне сарадње, са партнерима из Републике Хрватске (град Белишће и општина Горјани) реализује пројекат R-SOL-E Renewable Solar Energy (обновљива соларна енергија). Средствима IPA фонда финансира се 85% вредности пројекта, а 15% је суфинасирајући део партнера учесника на пројекту.

У оквиру овог пројекта, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на постављању 100 стубова и светиљки са соларним панелима на местима на којима није могуће повезивање на електроенергетску мрежу или где је била потребна допуна постојећем осветљењу. На тај начин осветљење је добило 24 дечијих игралишта и 24 аутобуских стајалишта, углавном у рубним деловима града и у приградским насељима. Циљ ове велике инвестиције, вредне  35 милиона динара, јесте промовисања употребе обновљивих извора енергије и смањење потрошње електричне енергије у инфраструктури.

Пројекат  R-SOL-E, сем постављања соларног осветљења, укључује и израду SEAP документа, односно Акционог плана за одрживу енергију, у циљу смањења емисије угљендиоксида (CO2), коришћењем обновљивих извора енергије и смањењем употребе фосилних горива. На тај начин градске четврти у Новом Саду истовремено би постале еколошки и енергетски одржива подручја.

Такође, пројекат R-SOL-E подразумева и развој катастра јавног осветљења у Новом Саду, чиме је за 32000 стубова јавног осветљења (са око 34000 светиљки) формирана прецизна електронска евиденција. Детаљни подаци о локацијама, као и о броју и врсти стубова и светиљки, сада су организовани и имплементирани у ГИС систем Града. Захваљујући овом пројекту, јавно је доступан електронски увид у стање на терену, чиме је постављена основа за ефикасније одржавање јавног осветљења.

Извор: Град Нови Сад