ОД 1. ОКТОБРА ПОЧИЊЕ АНКЕТИРАЊЕ 120.000 ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СРБИЈИ

Републички завод за статистику (РЗС) у понедељак 1. октобра почеће анкетирање 120.000 пољопривредних газдинстава у Србији.

Анкету о структури пољопривредних газдинстава у нашој земљи обављаће 536 анкетара до 30. новембра ове године.

Анкета, кажу у РЗС, представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) базе података.

Попис пољопривреде у Србији спроведен је 2012. године, после више од 50 година и то је, кажу у РЗС, била основа за добијање свеобухватног прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде.

На тај начин добијена је база статистичких података потребних за развој националне аграрне политике, израђена је међународно упоредива база података и формиран је статистички Регистар пољопривредних газдинстава који обезбеђује оквир за пољопривредна истраживања на узорку.

У складу са стандардима ЕУ, попис пољопривреде се спроводи сваке 10. године (наредни попис планиран је 2021. годину), а између два пописа, у трогодишњој периодици, спроводи се Анкета о структури пољопривредних газдинстава.

У Републичком заводу кажу да ће тачност одговора добијених у Анкети допринети стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Србије.

То је, истичу, од посебног значаја за све будуће кориснике ових података, а посебно за оне који дају податке јер ће моћи да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди.

Извор: Општина Кула