ОД СУТРА ДРУГАЧИЈИ ОБРАЧУН АКЦИЗА НА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА

Како је истекао рок од 8 дана од дана објављивања Закона о измени Закона о акцизама у Службеном гласнику, од 5. јуна 2021. године ће се примењивати другачији начин обрачунавања и плаћања акцизе на јака алкохолна пића.

Измена закона која се односи на опорезивањe акцизом алкохолних пића, донета је ради постепене хармонизације са акцизном политиком и стандардима Европске уније.

Наиме, према прописима Европске уније, акциза на јака алкохолна пића утврђује се независно од сировина од којих се производе и опорезује се према садржаном проценту чистог алкохола мереног на температури од 200С у том готовом производу, чиме се врши изједначавање пореског третмана свих јаких алкохолних пића.

Дакле, без обзира да ли је јако алкохолно пиће произведено од воћа или житарица, закон ту категорију сада препознаје као јединствену.

То значи да се акциза на јака алкохолна пића, почев од сутра, не обрачунава и не плаћа у динарском износу по литру алкохолног пића, већ се плаћа у износу од 46.250 динара по хектолитру чистог алкохола мереног на температури од 200С, а обрачунава се тако што се износ акцизе множи са укупном запремином чистог алкохола израженог у хектолитру.

Акциза се на пића која немају велики удео алкохола и даље плаћа по литри, тако да за нискоалкохолна пића износи 23,14 дин/лит, а за пиво 26,44 дин/лит.