ODRŽAN TRADICIONALNI “DAN POLJA STRNIH ŽITA I OGLEDA ZAŠTITE BILJA“ NA IMANJU “ZLATICA“

Tradicionalan “Dan polja strnih žita i ogleda zaštite bilja”, u organizaciji Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin, održan je na poljoprivrednom imanju “Zlatica”, a u okviru ratarskog, održan je i „Zaštitarski dan polja“.”Dan polja“ su otvorili pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić i direktorka Poljoprivredne stručne službe dipl. inž. Kristina Salapura, a prisustvovao je i predsednik Skupštine grada Oliver Mitrović. 

Pomoćnik Radišić poželeo je proizvođačima uspešan rod i dobre prinose, istakavši dugogodišnju dobru saradnju između Grada Zrenjanina i Poljoprivredne stručne službe.

– Današnji dan je još jedna prilika da se zahvalimo našim poljoprivrednicima na vrednom radu, kao i Poljoprivrednoj stručnoj službi koja pravovremeno i stručno brine o stanju i razvoju prinosa na poljima. Prepoznat je značaj informacija koje od njih stižu, jer bez naučnog pristupa ovoj oblasti nema ni dobrih prinosa, a Grad Zrenjanin će uvek davati svu podršku i poljoprivrednicima i Poljoprivrednoj stručnoj službi. Zahvaljujemo, takođe, i Ministarstvu poljoprivrede Srbije i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu na značajnim sredstvima koje usmeravaju ka poljoprivrednim proizvođačima – kazao je Radišić i uputio poruku proizvođačima.

– Veliki proizvođači, bez adekvatnog tretiranja useva, posebno navodnjavanja, neće u budućem periodu moći da imaju visoke prinose, a mali proizvođači moraju da se udružuju, što je u skladu i sa Nacionalnom strategijom i raduje nas nova inicijativa usmerena ka pomoći i razvoju sela, koju je pokrenuo predsednik Srbije – naglasio je pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina.     

 Skup je okupio poljoprivredne proizvođače, proizvođače sredstava za zaštitu bilja, predstavnike Instituta za ratarstvo i pоvrtarstvo iz Novog Sada i lokalne samouprave, a organizovan je za područje Srednjeg Banata. Na “Danu polja“, na oko 70 parcela, predstavljene su 33 sorte pšenice, 4 sorte tritikale, dve sorte raži i 11 sorti ječma. Navedeno je da je u srednjem Banatu pod pšenicom oko 55 hiljada hektara, što čini oko 11 odsto ukupnih površina pod hlebnim žitom u našoj zemlji. Pod ječmom je uobičajena površina od 6.000 hektara – oko 7 odsto ukupnih površina u Srbiji, koje su na nivou od 90.000 hektara. Oko 60 odsto čini stočni, a 40 pivski ječam.

Prisutnima su se obratili doktor Vladimir Aćin sa novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao i dipl. inženjerka zaštite bilja Snežana Parađenović, iz Poljoprivredne stručne službe, koja je detaljno predstavila sortni ogled strnih žita i ogled zaštite bilja. Povoljno je ocenjeno stanje kukuruza, suncokreta i soje, a po rodu je podbacila uljana repica.

Izvor: Grad Zrenjanin