ОДРЖАНА ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ”ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ”

Друга по реду радионица на тему уписа права јавне својине у оквиру пројекта ”Оснаживање локалних система управљања јавном имовином”, који спроводе Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско – правне послове и oпштине Апатин и Сремски Карловци у оквиру програма Exchange 5, одржана је у Апатину.

На радионици су поред представника општина Апатин и Сремски Карловци, Града Новог Сада, надлежних јавних комуналних предузећа учествовали и представници Републичког геодетског завода. Учеснике је поздравио председник општине Апатин, Милан Шкрбић који је говорио о подземним водовима комуналне инфраструктурена на територији наше општине.

–Проблем подземне инфраструктуре и њене тачне евиденције, односно уписа у подземни катастар је велики проблем у већини општина Србије. Оно што општину Апатин издваја и чини разлику од сличних локалних самоуправа је што имамо великим делом сређен систем, и то захваљујући доскорашњим радовима на замени водоводних цеви, полагању цеви за дистрибуцију гаса и као јединствен систем КДС-а- кабловске телевизеје и интеренета у Србији који је у целости постављен под земљом и за шта постоји уредан упис у катастру, рекао је Шкрбић.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Пројектом је планирано унапређење процеса успостављања права јавне својине на комуналној инфраструктури Града Новог Сада и општина Апатин и Сремски Карловци у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој и приближавања локалних самоуправа грађанима и привреди.

На радионици су поред представника општина Апатин и Сремски Карловци, Града Новог Сада,   надлежних јавних комуналних предузећа учествовали и представници Републичког геодетског завода. Учесници скупа разговарали су о процедурама уписа права јавне својине над водовима комуналне инфраструктуре са становишта реализације предстојећих пројектних активности.

Планирано је одржавање укупно три радионице на тему размене знања и искустава у досадашњем току уписа права јавне својине у партнерским локалним самоуправама.

Пројекат “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” вредан je 242.860,18 евра, започет је 22. децембра 2018. године и траје 24 месеца.

Извор: Општина Апатин