ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛА БАЈА-БЕЗДАН

25.9. 2020. – Свечаном конференцијом на преводници Бездан обележен је завршетак пројекта Комплексно уређење водапривреде подручја канала Баја-Бездан BEBECA.

Пројекат BEBECA – који се реализује од 29. септембра 2017. године – спроводен је у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска- Србија.

Пројекат BEBECA – чији је буџет износио 8.699.537,91 еврa, од којих је Европска Унија суфинансирала 7.294.607,21  еврa – што је 85 посто укупне вредности пројекта – од стратешког је значаја као пројекат из области спречавања ризика од поплава и управљања водама којим  је  унапређено функционисање канала Баја-Бездан. Извршена је реконструкција и рехабилитација преводнице Бездан и преводнице и уставе Шебешфок у Србији, док је у Мађарској извршена изградња платформи за уклањање наноса и рампи за пловила на три локалитета, као и измуљивање деонице канала Баја–Бездан у дужини од 5600 м. 

Пројекат је реализиован са циљем да се унапреди систем прекограничног управљања водама, да се побољша ефикаснонст Аутономне покрајине Војводине и Жупаније Бач-Кишкун у одбрани од поплава, као и да се побољшају неопходни услови за друге пословне активности. 

Пројектни партнери – Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са Дирекцијом за водопривреду Доњег Подунавља из Баје и Фондом „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине – имали су велику експертизу у области управљања водама и спречавању ризика од поплава. 

 “После тридесетак година, омогућена је пловидбена веза између Великог Бачког канала и реке Дунав путем преводнице Бездан и веза између Бајског канала и Великог бачког канала преко преводнице Шебешфок. Ништа мање није значајно рећи да су обе преводнице део оперативног сценарија, дакле да су на деоници од заједничког интереса са Мађарском и да смо практично окончањем ових радова унапредили одбрану од поплава.” – изјавио је на свечаности Славко Врнџић, директор ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад

Присутнима се обратила и  Ивана Ђурица, помоћница директорице Фондa „Европски послови“ АП Војводине,  рекавши да солидарност има посебан значај за управљање ризиком од поплава што је показано кроз одличну сарадњу Србије и Мађарске на сређивању канала Баја-Бездан. „Прекогранична сарадња између Србије и Мађарске представља најбољу праксу коришћења новца из Фондова Европске Уније који су нам тренутно доступни, док пројекат BEBECA представља најбољу праксу коришћења узајамних потенцијала обе земље за општу синергију и добробит, водећи рачуна о   спречавања ризика од поплава, циљевима животне средине и обезбеђујући ефикасно и мудро коришћење ресурса“.

Сређивање канала Баја-Бездан има вишеструки значај. Омогућена је лакша пловидба, смањен је ризик од поплава, а посредно је омогућен квалитетнији живот са обе стране границе. Дат је замајац привреди регија Доњег Подунавља у Мађарској и Горњег Подунавља у Србији. 

Радови који су реализовани пројектом позитивно утичу на услове живота грађана,  развој локалног подручја, привредне актере из области обухваћене пројектом, запослене у надлежним водопривредним организацијама, на туристе, као и на кретање људи и робе између Мађарске и Србије и Србије и других земаља. 

Свечаној конференцији поводом успешно спроведеног пројекта присуствовали су покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић, градоначелник Сомбора Антоније Ратковић, директор Развојне агенције Војводине Никола Жежељ, као и други представници покрајинских и локалних институција.