OTVORENA IZLOŽBA „TIHA LEPOTA“ PETRA BRENKUSA – OTVORENÁ VÝSTAVA „TICHÝ KRÁSA“ PETRA BRENKUSA

Povodom 3. Festivala slovačkih narodnih nošnji u Kisaču, otvorena je izložba fotografija „Tiha lepota“ autora Petra Brenkusa. Letnja sala Kulturnog centra „Kisač“ bila je obogaćena divnim fotografijama Petra Brenkusa, koje su za svoj motiv imale tradicionalne slovačke narodne vrednosti.

Domaćin i organizator događaja Pavel Surovi, potrudio se da spoji prošlost i sadašnjost i uz bogat kulturno-umetnički program svim posetiocima omogući adekvatan uvid u svo bogatstvo koje slovački narod poseduje. Otvaranju izložbe Petra Brenkusa prisustvovala je i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu. Ona je poželela dobrodošlicu autoru izložbe i istakla lepotu slovačkih nošnji.

„Svesni smo svi da je ovo raskošno i bogato kulturno nasleđe, koje vam diči. Pričinjavate ovde, na teritoriji Vojvodine, ponos svih nas. Zato se posebno radujem što ste danas tu, što ste upriličili ove predivne fotografije, mada mislim da vam zadatak i nije bio toliko težak. Ove nošnje su predivne, prelepe boje i puno raskoši. Međutim, moram da napomenem da su i modeli koje ste fotografisali zaista divni. Fotografije zaista govore više od hiljadu reči. Otvaram ovu izložbu sa željom da i u narednom periodu imate još više uspeha“, rekla je Dragana Milošević.

Prisutni su, gledajući fotografije, imali priliku da se uvere u posebnost slovačkih narodnih nošnji. Tradicija se još uvek poštuje, a redakcija Vojvođanskih vesti sa geografskim poreklom poziva sve one koji nisu bili u mogućnosti da pogledaju izložbu, da dođu u Kisač i uvere se u lepotu slovačke kulture.

Za vojvodjanske.rs: Aleksandra Mišković

 

OTVORENÁ VÝSTAVA „TICHÝ KRÁSA“ PETRA BRENKUSA

Pri príležitosti 3. Festivalu Slovenských ľudových krojov v Kysáči, otvorila sa výstava fotografií „Tichá krása“ Petra Brenkusa. Letná sála Kultúrneho centra „Kysáč“ bola obohatená krásnymi fotografiami Petra Brenkusa, ktorý mal za svoj motív tradičné slovanské národné hodnoty.

Hostiteľ a organizátor podujatia Pavel Surovy sa pousiloval spojiť minulosť a súčasnosť a bohatým kultúrnym a umeleckým programom poskytnúť všetkým návštevníkom primeraný pohľad na bohatstvo, ktoré majú slovenskí obyvatelia. Na otváraní výstavy Petra Brenkusu sa zúčastnila aj Dragana Milošević, pokrajinský tajomník pre kultúru. Privítala autora výstavy a zdôraznila krásu slovenských kostýmov.

„Všetci sme si vedomí toho, že toto je rozkošné a bohaté kultúrne dedičstvo, ktorým sa pýšite. Nachádzate sa tu na území Vojvodiny, ste pýcha nás všetkých. Preto sa naozaj teším na to, že vás tu dnes vidím, že ste urobili tieto krásne fotografie, aj keď si myslím, že vaša úloha nebola taká ťažká. Tieto kostýmy sú krásne, farby sú krásne a veľmi luxusné. Musím však poukázať na to, že modely, ktoré ste fotografovali, boli naozaj úžasné. Fotografie skutočne hovoria viac ako tisíc slov. Otváram túto výstavu s túžbou aby ste dosiahli ešte väčší úspech v nasledujúcom období“, povedala Dragana Milošević.

Účastníci, pozerajúc si výstavu fotografií, mali príležitosť zoznámiť sa so špecifiskosťou slovenských ľudových krojov. Tradícia sa ešte stále rešpektuje a redakcia Vojvodinských novín s geografickým pôvodom vyzýva všetkých, ktorí sa na výstavu nemohli pozrieť, aby prišli do Kysáča a aby sa presvedčili o kráse slovenskej kultúry.

Preklad do slovenčiny:  Ana Danko Zec