PANAOTOVIĆ: PROTESTI NEĆE UZDRMATI VLAST

Protesti koji se održavaju subotom u nekoliko gradova Srbije nemaju snagu, energiju i masovnost kako bi eventualno uzdrmali aktuelnu vlast u Srbiji, ocenio je danas sociolog Bojan Panaotović.

Činjenica da opozicioni lideri nisu rado viđeni za govornicom ukazuje na to da organizatori procenjuju da je popularnost opozicionih prvaka više nego skromna. Rušenje vlasti na ulici tekovina je nekih davno prošlih vremena, naglasio je Panaotović, dok savremena Evropa prepoznaje izbore kao najmeritorniji politički čin.

Nema tih “medijskih nesloboda” ili nepovoljnih izbornih uslova koje mogu sprečiti bilo koji režim na svetu da padne kada su društveno-politički uslovi za to zreli. U Srbiji, po svim relevantnim istraživanjima stranih agencija, koalicija oko vladajućeg SNS-a ima oko 55% podrške birača i tu je ključni problem opozicije a ne izborni uslovi.

Postavlja se još nekoliko, ključnih pitanja – šta je lidere opozicije, dok su u prvoj deceniji novog veka bili nosioci vlasti, sprečavalo da vrate Kosovo i Metohiju pod potpunu ingerenciju Republike Srbije uključiv i povratak srpske vojske na Kosovo i šta su učinili kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i kada je izvršen stravičan pogrom Srba na Kosovu i Metohiji? Šta su učinili da se spreči razgradnja državne zajednice Srbije i Crne Gore? Šta su učinili da spreče odliv mozgova iz Srbije? Kakvi su ekonomski i socijalni efekti privatizacije i šta su o istoj rekla meritorna tela EU? Da li su za vreme njihove vlasti dokinuta stranačka zapošljavanja i gomilanje stranačkih kadrova u javnom sektoru…

Odgovor na ta pitanja krije tajnu odgovora na pitanje rejtinga i potencijala aktuelne opozicije u Srbiji kao i protesta koji teku.