ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА – СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ

Захваљујући подршци Зеленог центра за Западни Балкан фирма „VTK Innosystem Kft.“ из Мађарске  је у протеклих годину дана истраживала и анализирала постојеће податке о Палићком језеру, односно испитивала је мере које су у протеклом периоду спроведене у циљу побољшања квалитета воде језера, на пример реконструкцију Суботичког пречистача отпадних вода, односно пројекат „Ecolacus“ финансиран од стране Владе Немачке, који је још у току. У процесу испитивања „VTK Innosystem Kft.“ је организовао бројне стручне консултације у које је укључио и градско руководство. У изради студије изводљивости активно су учествовали и Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Покрајински завод за заштиту природе, Јавно предузеће „Воде Војводине“, ЈП „Палић-Лудаш“, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, ДТД водопривредно друштво и Град Суботица.

Студија израђена у оквиру Пројекта и закључци до којих се дошло на основу резултата презентовани су на данашњој завршној конференцији одржаној у Визиторском центру на Хајдукову.

Учеснике конференције поздравио је менаџер Пројекта, Др Емил Јанак. Заменик градоначелника Суботице, Имре Керн је подсетио присутне да је један од истакнутих циљева руководства Локалне самоуправе да врати некадашњи сјај Палића, за шта је неопходно да се квалитет воде побољша.

„Претходних година израђене су бројне студије за унапређење квалитета воде, али све оне су остале на нивоу идеје, и ни једна од њих није реализована. Последњих деценија било је свега неколицина конкретних инвестиција које вреди споменути, као на пример изградња новог пречистача 2000-тих година, чиме је значајно побољшан капацитет и ефикасност старог пречистача изграђеног 70-тих, односно други пројекат који је донео конкретне резултате, Пројекат „Ecolacus“ који финансира KFW. Циљ овог пројекта из више делова јесте да се отпадне воде насеља Палић не упуштају у језеро, већ да се оне кроз нову црпну станицу одводе до градског пречистача. Према очекивањима мере спроведене у оквиру Пројекта „Ecolacus“ ће ствари покренути у позитивном смеру, и у следећем периоду ће дати спектакуларне резултате. Ова нова студија нам нуди сасвим нов приступ, нове перспективе, и поставља нов систем размишљања за побољшање стања Палићког језера. Захваљујем Министарству иновација и технолошког развоја Мађарске, као и Зеленом центру за Западни Балкан да су препознали значај овог пројекта, и да су омогућили израду Студије. Надам се да ће Зелени центар и у будућности пратити нове пројекте везане за Палићко језеро, и да ће из овде презентованих предлога развити остварљиви системи“, рекао је Имре Керн.

Након што је поздравио присутне, државни секретар Министарства за заштиту животне средине, Роберт Јакша је истакао да Министарство изузетно цени активности које искусне мађарске фирме врше у Србији, јер сваки корак је значајан да бисмо за будуће генерације створили лепше и чистије окружење.

Извршни директор Зеленог центра за Западни Балкан, др Ласло Ерлеш је рекао да утицаје промене климе као: екстремне врућине, поплаве и друге природне појаве данас већ осећамо директно, на својој кожи. За Зелени центар је од изузетне важности иницијатива и настојање „VTK Innosystem“-а да се Палићко језеро које се бори са прегршт еколошких проблема спаси и очува. Језеро Палић игра истакнуту социјалну и еколошку улогу у животу Суботице и њене околине. Једну трећину досадашњег портфолија Зеленог центра за Западни Балкан чине војвођански пројекти. Циљна територија пројеката, Западни Балкан је изразито изложен утицајима климатских промена, а застарела инфраструктура још вишеструко појачава ове утицаје. Пројекти подржани од стране Зеленог центра за Западни Балкан ће значајно подстаћи развој региона. До сада су завршена два конкурсна циклуса, а трећи циклус је у фази евалуације. Центар је до сада подржао 21 пројекат са укупно два милиона евра, и то већином у областима воде, отпада и климатских промена. Следећи позив за конкурсне пријаве очекује се у новембру ове године.

Зелени центар за Западни Балкан је је израду студије одобрио средства у износу од 35.700.000 форинти, тј. близу 12,6 милиона динара. Ослањајући се на Студију „VTK Innosystem Kft.“ ће аплицирати на додатна средства за спровођење неопходних мера.

Служба за скупштинске послове

Извор: Град Суботица