ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА ИЗ НЕСТИМУЛАТИВНИХ СРЕДИНА

У сарадњи Града Вршца са Црвеним крстом и Немачком организацијом за међународну сарадњу “GIZ”, данас је у насељу Мали Рит и у удружењу за особе са инвалидитетом ”Параквад ВШ”, уручена хуманитарна помоћ у оквиру пројекта “Covid-19 одговор Црвеног крста Србије- и групама у ризику од Covid-19”, у виду помоћи које се састоје од пакета основних прехрамбених производа и пакета хигијенских производа.

 Циљне групе су угрожене ромске породице које живе у подстандардним насељима и угрожене породице које имају члана, особу са инвалидитетом. Пројекат је реализован у 18 градова и општина, а Град Вршац је одабран као један од примера успешне сарадње. Примаоци пакета који нису били у могућности да присуствују подели, добиће пакете на кућне адресе.

Извор: Град Вршац