POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI – RAMOSARIPE E JEKHIMASKE LILESKO

Ekumenska humanitarna organizacija je 03. jula 2019. godine u Beogradu, organizovala svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji sa osam partnerskih lokalnih samouprava, koje će učestvovati u implementaciji projekta „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“.

Projekat je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER i obezbeđen je inicijalni budžet od 30.000 000 dinara.

Partnerske lokalne samouprave su: Obrenovac, Zvezdara, Žabalj, Kragujevac, Šabac, Aranđelovac, Smederevska Palanka i Novi Sad.

Opšti cilj projekta je unapređenje društvene inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa u odabranim lokalnim samoupravama.

Navedeni cilj biće postignut kroz rad u tri oblasti:
1.Pružanje podrške ozakonjenju stambenih objekata i unapređenje uslova stanovanja u podstandardnim naseljima;
2.Podizanje kapaciteta obrazovnih institucija za podsticanje socijalne inkluzije dece u obrazovanju;
3.Podrška unapređenju međusektorske saradnje i stvaranje jednakih mogućnosti građana na pravnu zaštitu.

Ekumenska humanitarna organizacija i partnerske lokalne samouprave zajedno će definisati aktivnosti radi ostvarivanja maksimalnog pozitivnog efekta kod ciljne grupe.

Ekumensko humanitarno kidipe 03. julo 2019. brš ando Beograd, kerda ramosaripe Jekhimaske lilesko e ohto trujalimaske korkorroupravenca, save kerena o projekto „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“.

Inćaripe po projekto dija o švajcarsko kidipe HEKS/EPER thaj dine si e live katar 30.000 000 dinajra.

Partnejrske trujalimaske korkorrouprave si: Obrenovco, Zvezdara, Žabalj, Kragujevco, Šabaco, Smederevsko Palanka thaj Novo Sado.

Agorimasko aresipe projektosko si anglunipe društvene inkluzijako e Rromengo thaj aver pe rig čhutine manušengo ande kala trujalimaske korkorroupravengo.

Mothodino agorimasko aresipe avela bućardo pe trin kotora:

  1. Dipe inćarimasko po ozakonjenje e kherengo thaj anglunipe e trajosko ande care.
  2. Vazdipe kapacitetosko ande sikavne institucije pala anglunipe socijalne inkluzijako čhavorrengo ande sikavne thana.
  3. Inćaripe anglunimasko maškarsektorske jekhimasa thaj sa jekh šaipe manušengo pe vortako učharipe.

Ekumensko humanitarno kidipe thaj kala trujalimaske korkorroupravenca ando jekhipe majpašerena e aktivosti pala majmištipe ke ciljane kidimata.

 

Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić