PREDAVANJE O PTSP DR BRANKA ĐORĐEVIĆA

Udrženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije – Gradski odbor Subotica je u trećem i četvrtom kvartalu ove godine, u svojim prostorijama uz poštovanje svih epidemioloških mera i propisa, organizovao pojedinačne razgovore i grupna predavanja, po projektu grada Subotice u oblasti društvenog i humanitarnog rada, sa Dr Brankom Đorđevićem, psihijatrom u Opštoj bolnici Subotica, navodi subotica.info.

I ovog puta su teme bile:

  • Sprovođenje pojedinačnih i grupnih racionalno emocionalnih rukovanja anksioznosti i poboljšanja sveopšteg funkcionisanja;
  • bihevioralna i kognitivna grupna terapija;
  • grupna analitička terapija; i
  • post-traumatski stresni poremećaj (PTSP), svakako jedan od najvećih problema sa kojima se suočava veteranska populacija nakon ratova koje je donela poslednja decenija dvadesetog veka.

Dr Branko Đorđević je u svom izlaganju rekao da u svakoj državi koja je preživela ratne traume ili je učestvovala u bilo kom obliku sa bliskim narodom koji je bio ugrožen i prihvatila sve veterane borce i njihove porodice, je svakako jedan ozbiljan i značajan problem za jednu državu u kojoj sada žive veterani preživljenog rata.

Lekari psihijatri, psiholozi na terenu severno bačke imali su ogromnu ulogu da se u celokupnom srpskom korpusu gde veterani rata sa svojim porodicama nose postraumatski ratni sindrom “PTSP“, koji značajno onesposobljava ne samo stradalnika nego uvodi u invalidnost, socijalno i ekonomsko osiromašenje cele porodice a produbljuje i onako teško ekonomsko stanje društvene zajednice u kojoj svi boravimo.

U gradu SuboticI u severno bačkoj regiji 2014 godine formirano je udruženje veterana boraca, koji su smogli snage da pokušaju ostvariti svoja osnovna prava da pronađu svoje saborce, podele svoju patnju i tugu, i pokušaju premostiti duševnu bol koju nose u svom ratnom sindromu kao bolesti.

Većina boraca su proveli od ’90 do ’99 godine na ratištu i preko 45 % tih boraca je bilo ranjavano gde imaju narušen psihofizički integritet sa uznapredovalim i trajnim oštećenjem psihe.

Ono što je jako teško svim veteranima je osećaj dvostruke boli ljudskog poniženja doživnjenog od strane međunarodne zajednce i ne prihvatanja ratnog sindroma od bolesti u republici Srbiji, što je značajno degradiranje čoveka, njegovog nacionalnog bića koji je ostao bez svog ognjišta i matične nacionalne pripadnosti tamo gde se rodio, a teško prihvaćen u novoj sredini sa mnogo nepoverenja, straha, nesigurnosti uz neostvarena prava.

Ovakva udruženjena su se izborila da se kroz tužbene zahteve i duge sudske procese ostvare prava u smislu osnovnih egzistencijalnih i životnih potreba svakog , da li da se prizna invalidnost vezano za PTSP-ratni sindrom, ustanovi stepen psihofizičkog oštećenja i dodeli adekvatna penzija koju je kroz svoju duševnu bol i patnju u toku rata zaslužio.

Udruženja su pokrenula aktivno sudske procese po pitanju diskriminacije što je i ovo udruženje na čelu sa predsednikom Aleksandrom Panićem aktivno uključeno u ovaj proces.

Smatram da bi celokupna društvena zajednica morala učestvovati i dati podršku ovim zaslužnim borcima rata koji su tokom 9 godina branili svoj nacionalni korpus, aktivno se žrtvujući. Spremni su bili dati svoj život, pa i živote svojih porodica da bi sačuvali svoj integritet, integritet svog nacionalnog korpusa a i države u kojoj žive.

Na kraju predavanja dr. Branko Đorđević je citirao svog profesora, pokojnog Jovana Raškovića, koji je navodio „braćo i sestre, Srbija se brani na Drini, ne smemo dozvoliti da se ovo raširi na našu maticu“.

Po izjavi predsednika udruženja “OUSYU GO SUBOTICA“ Aleksandra Panića, udruženje se individualno i grupno bavi potrebama svojih članova već šestu godinu. Iz godine u godinu imamo pozitivnih pomaka u pomoći članovima udruženja učesnicima u ratnim dejstvima na području grada Subotice a i šire.

PTSP je sada uvršten u međunarodnu klasifikaciju te nema više smetnji da država Srbija odmah bez odlaganja, stane iza svojih Ratnih veterana, da ih leči i da im daje njihova stečena prava, dodao je Panić.

Udruženje UOSYU će i u narednim godinama nastaviti sa ovim projektom koji finansira grad Subotica koji bi trebao da donese još efikasnije rezultate. Da, do 2025 godine poboljša status svakog ratnog veterana na području grada Subotice.

Izvor: subotica.info