ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ШИДА

Oпштина Шид је започела припремне активности везане за изградњу обилазног пута око Шида. Изградња обилазнице решила би проблем интензивног транзитног саобраћаја тешких камиона кроз Шид на начин да се возила са граничних прелаза усмере на аутопут Е-70. Овај пројекат Општина Шид, као инвеститор радова, реализоваће у сарадњи са суинвеститорима, ЈП “Путеви Србије” и Управом за капитална улагања АП Војводине.

У току је израда пројектно техничке документације, коју ради „Шидпројект“, за Пројекат појачаног одржавања државног пута кроз Шид и за Пројекат изградње обилазног пута око Шида. Оба пројекта презентована су на састанку који је иницирала Општина Шид, а којем су присуствовали представници пројектаната те релевантних предузећа у циљу информисања о даљим активностима и усаглашавањима, с обзиром да ће ови опсежни пројекти на одређеним деоницама захтевати измештање инсталација поред коловоза.

Обилазна саобраћајница око Шида била би веза државног пута IIA број 120 и државног пута IIA 121, којим се саобраћај усмерава са граничних прелаза на аутопут Е-70. Њеном изградњом битно би се растеретили државни и општински путеви од интензивног тешког теретног саобраћаја. Истовремено повећала би се безбедност свих учесника у саобраћају.

Извор : Општина Шид