ПРОЈЕКТНИ САСТАНАК И ТЕРЕНСКА ПОСЕТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БАБЕЦА

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (БАБЕЦА)“, дана 19. новембра 2019. године, одржан је 10. састанак чланова пројектног тима, као и теренска посета преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок ради процене стања на терену и напретка радова који се врше на поменутим локацијама у циљу рехабилитације објеката током пројекта и договора око активности у наредном периоду. На теренској посети су учествовали чланови тима из Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

Радови на преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок су у завршној фази, посебно машински и електро радови, док је од грађевинских радова остало још нешто да се одради. Динамика извођења радова иде по плану и предвиђено је да се на пролеће изврши тестирање хидромашинске опреме.

Стратешки пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – БАБЕЦА“, који се спроводи у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и чији укупни буџет износи 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра,  усмерен је на унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.