РАЈКО РАНКО ЈОВАНОВИЋ ДОБИТНИК “ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ”

Рајко Ранко Јовановић културолог, педагог, књижевник и хроничар из Дероња, освојио је ’’Златну значку’’, највеће национално признање за свеопшту културу, које су ове године доделили Културно-просветна заједница Србије и Министарство спољних послова Републике Србије-Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, а под покровитељством Министарства културе и информисања.

Златна значка спада у најдуговечније и најзначајније српске награде и признања, а ове године се доделила 46. пут.

Рајко Ранко Јовановић је рођен 1959.г. у Дероњама, општина Оџаци. По професији је апотекар са стажом од 36.г. По многима први Ром апотекар на Балкану. Школовао се у Дероњама, Оџацима, Сомбору и Новом Саду. Био уредник и водитељ ромских радио и ТВ емисија у Оџацима 20 година. Један је од неколицине ромских писаца Војводине. Главни и одговорни уредник листа ’’Ромологија’’.

Добитник највеће покрајинске награде за културна достигнућа ’’Искре културе’’ и јединог ’’Оскара за образовање Рома’’ у свету додељен од стране Светског парламента Рома и Интернационалне ромске уније. Поседује дипломе за журналистику од буквара новинарства до ББС-ијеве међународне дипломе и стални је судски тумач за ромски језик.

Добитник ’’Октобарске награде’’ и организатор и учесник многих књижевних вечери. Освојио преко двадесет међународних награда за књижевност. Објавио тридесет књижевних дела. Бави се истраживачким радом везаним за ромску заједницу.

Заступљен у 20 антологија и зборника – збиркама песама најпознатијих и најуспешнијих песника Србије

Завршио прву Школу ромологије на Универзитету у Новом Саду и похађао око 200 семинара из различитих сегмената. Превод сценарија филма ’’Хамлет на депонији’’, велик број превода за владине и невладине институције и организације…

Добитник је бројних међународних признања из области културе, образовања и журналистике.

O Rajko Ranko Jovanović kulturologo, sikavno, lilarrno thaj hroničari andar e Deronja, lija e ’’Sunakuni kolajna’’ maj baro raštrako aresipe palo sejekhutno kulturako inćaripe, a savo kava berš dine e Kulturako sikavimasko amalipe e Srbijako tho Ministerijumo pale avrune bućarimata Republikaće Srbijako-Čačarrni palo jekhipasko bućaripe e dijasporava the Serboneneca ando regiono, a talo pajsaripe e Ministerijumosko pale kultura tho informišipe.

E ’’Sunakuni kolajna’’ si maškar e majlundže vrjamako thaj maj aresimaske dipata thaj aresimata, a kava berš uladili 46. data.

O Rajko Ranko Jovanović si bijando 1959.b. ande Deronja, guverrna Odžaci. Po bućaripe si apotekari ande nakhle 36.b. Pe butenge, angluno si Rrom apotekari po Balkano. Školuisajlo ande Deronja, Odžaci, Sombora tho Novi Sad. Sas redaktori thaj inćarrno e rromane radioske thaj TV emisijengo ando Odžaci 20 berša. Jekh si katar nekobor rromane lilarne ande Vojvodina. Angluno si thaj čačimasko redaktori e lilesko ’’Romologija’’.

Lija o maj baro pokrajinako aresipe pale kulturaće aresimata ’’Skintije kulturaće’’ tho jekhutno ’’Oskari palo sićope e Rromengo’’ savo dija o Sethemutno parrlamento e Rromengo tho Internacionalno rromano konsilo. Les si diploma pale žurrnalistujra katar o fundo e žurnalistikako džike e BBS-jaći maškarthemutni diploma thaj sevrjamako si krisosko tolmači pale rromani čhib.

Lija o ’’Oktobarsko aresipe’’ thaj ćerda thaj inćarda but lilarrne taleraćate. Lija majbut katar biš maškarthemutne aresimata palo lilaripe. Ramosarda trjanda lilarrne lila. Ćerel vi rodimaske bućarimata save si phangle palo rromano them.

Čhutino si ande 20 antologije the lila – ćidipaske đilja maj pindžarde thaj maj aresimaske poetujra e Srbijaće.

Agorisarda e angluni Škola e romologijaći po Univerziteto ando Novi Sad thaj sas pe majbut katar 200 seminajra andar majaverčhande inćarimata. Nakhada o scenario e filmosko o ’’Hamleto pe deponija’’, sar vi baro đindo nakhadimasko pale gavermentoske thaj nagavermetoske ćhera thaj ćidimata…

Lija butimaske maškarthemutne aresimata ande kulturako, sikavimasko thaj žurnalistikano kotor.