РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ РАСПИСАО ИПА КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ

Развојни фонд Војводине расписао је ИПА конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора. Основни циљ доделе средстава је обезбеђење финансијске подршке ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПА програмa, програмa Заједнице и програма финaнсираних од стране билатералних донатора.

Конкурс и неопходну документацију можете пронаћи на сајту Развојног фонда Војводине.