САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, донела решење да се из буџетске резерве издвоји 1,7 милиона динара за набавку радних свезака за основце од првог до четвртог разреда, који похађају наставу на српском језику у Вуковарско-сремској жупанији и Осијечко-барањској жупанији у Републици Хрватској.

Помоћ ће бити реализована преко Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине.

На седници је донето решење да се за директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин, на период од четири године, именује Роланд Кокаи, мастер економиста.

Нови директор именован је након спроведеног јавног конкурса, по истеку четворогодишњег мандата досадашње директорице Марте Такач.