САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници којом је председавао Игор Мировић, утврдила Нацрт споразума између Владе Архангељске области (Руска федерације) и АП Војводине о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи.

Нацрт споразума сачињен је у складу са узајамном заинтересованошћу обе стране за даље продубљивање и јачање међурегионалних веза, уз давање посебног значаја подршци предузетништву и приватној иницијативи, и успостављању директних веза између пословних субјеката и организација. Планирано је да се стране договоре о стварању заједничких предузећа и других комерцијалних организација, у циљу развоја и ширења трговинско-економских односа између Архангељске области и Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинска влада утврдила је данас и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, која се налазе код Зрењанина.

Разлози за доношење просторног плана за Окањ бару, која је републичког уредбом проглашена специјалним резерватом природе и за „слано језеро“ Русанду, која је покрајинском уредбом проглашена за парк природе, проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења ових природних добара, у којима се налазе станишта заштићених, чак и посебно заштићених биљних и животињских врста.