САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је данас донела Одлуку о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације, на чијем челу је председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Штаб се образује за праћење активности и координацију и руковођење у ванредним ситуацијама за територију АП Војводине.

На седници је донето решење да се Општини Нови Бечеј усмери 44,6 милиона динара за опремање комплекса дворца „Хетерленди” у Бочару.

Геронтолошком центру Зрењанин дата је сагласност за радове на реконструкцији кухиње у објекту Центра. Вредност радова је 15 милиона динара, а новац је обезбеђен из покрајинског буџета.

Донети су закључци да се у јавну својину прибави ултразвучни колор доплер апарат за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин” и Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда” у Меленцима. Укупна вредност апарата је осам милиона динара. За потребе Опште болнице Сремска Митровица прибавља се РТГ цев за рендген апарат у вредности од 3,1 милион динара.

Општини Бела Црква усмерено је 16,6 милиона динара за завршетак изградње школске фискултурне сале и реконструикцију мале сале у Белој Цркви.

Основним школама „Чех Карољ” у Ади и „Станчић Милан Уча” у месту Кумане усмерено је укупно 9,8 милиона динара за реконструкцију централног грејања и уградњу гаса. Укупно 10,3 милиона динара обезбеђено је за опремање учионице у ОШ „Жарко Зрењанин” у Госпођинцима, реконструкцију крова у ОШ „Милош Црњански” у Новом Саду и за радове на доградњи школске зграде у ОШ „Небојша Јерковић” у Буђановцима.

На седници је за вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди именован Немања Радин, док је Милијана Стјепић именована за вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију.