СЕДМИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ОДГОВОР НА ВАНРEДНЕ СИТУАЦИЈЕ – САДА“

У оквиру пројекта „Одговор на ванредне ситуације – САДА“ у Шиду у петак, 26. јануара, одржан је 7. састанак Међуопштинске радне групе (МОРГ) за заштиту животне средине и управљање ризицима.

Тема састанка, одржаног у сали Скупштине општине Шид, било је представљање прелиминарнe верзијe Акционог плана за деловање у ванредним ситуацијама који је припремљен уз учешће актера из све четири партнерске локалне самоуправе, Општине Шид и Града Сремска Митровица, са српске стране, и Брчко дистикта и Општине Брод из БиХ.

Заједнички именитељ за координисано реаговање је слив реке Саве који захтева деловање свих укључених страна кроз збирну процену ризика од поплава и предлагање свеобухватног приступа, који подразумева адекватну опремљеност свих партнера и јачање њихових индивидуалних капацитета да би били спремни да дају заједнички одговор, односно, да примене стандардизовани прииступ, који промовише овај Акциони план.

Izvor: Opština Šid