СРБОБРАН И „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ ТРАЖЕ РЕШЕЊЕ ЗА ВОДОЛЕЖИ

Пољопривредници из општине Србобран састали су се данас са руководствима водопривредних предузећа „Воде Војводине“ и „Бачка“ и разговарали о решавању проблема задржавања вода на обрадивим површинама, који је посебно ескалирао у мају ове године за време обилних падавина. Састанак је организовао Радивој Парошки, председник општине Србобран, и стручне службе Општинске управе, такође заинтересовани за уређење атара и стварање услова за ефикасну и успешну пољопривредну производњу на свим расположивим површинама.

„Снимили смо ситуацију и покушавамо да решимо овај проблем, који није једноставан, а данашњи састанак је први корак на том путу. Договорили смо да Водопривредно предузеће ‘Бачка’ у року од месец дана изради један елаборат о могућим начинима отклањања проблема, као и да ‘Воде Војводине’ размотре модел како надокнадити штету пољопривредницима, да ли ослобађањем надокнаде за одводњавање или на неки други начин, чиме ће се бавити правна служба овог предузећа“, рекао је Парошки. Наредни састанак на ову тему биће за месец дана. Како је речено након састанка, за настали проблем се не могу кривити „Воде Војводине“ јер се радило о енормно обилним падавинама и врсти земљишта које је веома слабог карактера када се говори о водопропусности. „Проблем и даље постоји, вода се оцедила али је сада остала скамењена земља коју је скоро немогуће обрађивати, а штете има и на воћњацима“, рекао је Парошки.

Иначе, водолежи је било на више локалитета, неки су прилично удаљени од Великог бачког канала и Криваје, што усложњава проблем и повећава трошкове решавања. „Овај проблем је прилично изражен у атару Србобрана јер се ради о непропусном земљишту. Ниво воде у тим водолежима је био далеко изнад подземних вода, чак и од нивоа Криваје, али се поставља питање да ли градити каналску мрежу чија би површина била многоструко већа од плавних површина. Неке водолежи на другим местима, које су другог типа, могу се решити подривањем земљишта, обрадом и агротехничким мерама. Проблем је комплексан и треба пронаћи одговарајуће решење, а затим израчунати колико то кошта у односу на вредност земљишта, вредност евентуалне штете и остале параметре“, рекао је Александар Николић, извршни директор за технику и развој ЈВП „Воде Војводине“.

Састанку у Србобрану присуствовали су и Драгана Савић из Службе за мелиорацију ЈВП „Воде Војводине“,  Александар Коцан, помоћник директора за техничке послове ЈВП „Воде Војводине“, Душко Јанковић, руководилац Службе за надзор ЈВП „Воде Војводине“, и Синиша Вујовић, директор Водопривредног предузећа „Бачка“.

Извор: Општина Србобран