ССШ „4. ЈУЛИ“ У ПРОЈЕКТУ „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“

Средња стручна школа „4. јули“ једна је од изабраних школа која је испунила све услове и добила подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја за учешће у пројекту „Обогаћен једносменски рад“.

Ученицима су доступни квалитетни програми којима ће унапредити многе своје вештине и обогатити слободне активности. Теме које је предложила ова образовна установа су: „Од брашна и наших руку дело“, „Беседа“, „Математика лепа и лака“, „Цртање, сликање, вајање“, „Драмски студио“, „Рецитаторски студио“, „Млади информатичар“, „Свет кроз фотографију“ и „Подршка у учењу“.

Овај пројекат наставницима и стручним сарадницима отвара прилику да покажу креативност и спремност да реализују добре идеје које ће унапредити наставни процес, док ђацима обезбеђује ширење знања и стицање вредних вештина. Ученици ће сами бирати програме према својим интересовањима и жељама, што пружа могућност сваком појединцу да развија своје вештине и таленте на најбољи могући начин.

Извор: Општина Врбас