SUSRET SLOVAČKIH NOVINARA – STRETNUTIE SLOVENSKÝCH NOVINÁROV

Juče, 11. avgusta, istovremeno i poslednjeg dana Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu, održao se tradicionalni događaj – Susret slovačkih novinara. Susret se odvijao u velikoj sali Opštine Bački Petrovac, a pod njegovu organizaciju potpisuje sa Odbor za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Susret je vodila predsednica Odbora, Ana Horvatova, koja je pozdravila prisutne novinare i članove Nacionalnog saveta. Posle pozdravnih reči predsednice NSSNM, Libuške Lakatošove, prisutni su minutom tišine odali počast nedavno preminulom televizijskom kolegi, Pavelu Hricu. U nastavku programa, Martina Benkova, Marina Horvatova i Danica Vrbova pročitale su referat o slovačkom informativno-političkom nedeljniku „Hlas ljudu“, koji ove godine proslavlja 75. godišnjicu postojanja. Referat o nedeljniku je pripremio i v. d. odgovornog urednika časopisa „Hlas ljudu“, Stevan Lenhart. Jedna od tema ovogodišnjeg susreta bila je i digitalizacija štampanih medija, a nju je prisutnim približila grafička urednica „Hlas ljudu“, Irena Lomenova. Kada je reč o ovogodišnjim nagradama, Odbor za informisanje NSSNM je odlučio nagraditi staropazovačkog novinara, Jana Filipa, za dugogodišnji uspešan rad u oblasti novinarstva, ali i iz poštovanja, povodom njegovog 65. rođendana. Predsednica NSSNM Libuška Lakatošova dodelila mu je Priznanje za dugoročni doprinos u razvijanju informisanja slovačke nacionalne manjine u Srbiji u televizijskom novinarstvu. Odbor za informisanje je ove godine pozvao novinare da pošalju priloge na novinarsko takmičenje. Njihove priloge ocenjivala je komisija u sastavu: Ana Horvatova, predsednica komisije, Svetluša Hlavačova i Ana Čapeljova, članice. Ove godine su odlučile da nagrade i podrže mlade novinarske snage, ali i kolege za dugogodišnji rad. U kategoriji iznad 40 godina dobitnik Nagrade Odbora za informisanje za ogroman doprinos u oblasti radijskog novinarstva je Martin Prebuđila, pisac, pesnik i dugogodišnji novinar. U kategoriji novinara do 40 godina dodelili su dve ravnopravne nagrade Obora za informisanje, a one su otišle u ruke mladim novinarkama: Danici Vrbovoj, za trud na unapređenju i modernizaciji štampanih medija i Anamariji Tamašiovoj, za serijal televizijskih priloga o Bačkom Petrovcu. U kategoriji neprofesionalnih novinara Nagradu za dugogodišnji angažman i neumorno praćenje sportskih dešavanja primio je Jan Bokor, dopisnik nedeljnika „Hlas ljudu“. Nagrađenim kolegama čestitamo i želimo još puno stvaralačke snage u budućem radu, a istovremeno pohvaljujemo dobru praksu Odbora za informisanje u podržavanju razvoja sedme sile.

Za vojvodjanske: Z. Ivezić

Včera, v nedeľu 11. augusta, v posledný deň osláv Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci konalo sa tradičné podujatie – Stretnutie slovenských novinárov. Toto stretuntie v organizácii Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadané bolo vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec za prítomnosti televíznych, rozhlasových a tlačových novinárov, ale aj predstaviteľov NRSNM. Podujatie moderovala predsedníčka VPI Anna Horvátová, ktorá pozdravila prítomných hostí a odovzdala slovo predsedníčke NRSNM Libuške Lakatošovej. Po privítacích slovách a minútke ticha za za nedávno zosnulým kolegom Pavlom Hricom, Marína Horvátová, Martina Benková a Danica Vŕbová prečítali referáty o 75-ročnom týždenníku Hlas ľudu. Referát tiež pripravil aj úradujúci zodpovedný redaktor týždenníka Hlas ľudu Stevan Lenhart. Jednou z tém tohtoročného stretnutia bola aj digitalizácia printových médií, o ktorej podrobnejšie hovorila grafická redaktorka Hlasu ľudu Irena Lomenová. Nevystála ani odmeňovacia časť. S veľkou úctou k jeho dielu a z príležitosti jeho 65. narodenín Výbor pre informovanie NRSNM rozhodol sa udeliť Cenu Výboru pre informovanie staropazovskému novinárovi dlhé roky pôsobiacemu v tejto oblasti, Jánovi Filipovi. Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová odovzdala mu Uznanie za dlhodobý prínos k rozvoju informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v televíznom novinárstve. VPI tohto roku vyzval novinárov, aby poslali príspevky na novinársku súťaž. Ich príspevky hodnotila komisia v zložení Anna Horvátová, predsedníčka a Svetluša Hlaváčová a Anna Čapeľová, členky komisie. V tomto jubilejnom roku sa rozhodli odmeniť a zároveň podporiť mladé novinárske sily, avšak aj kolegov za dlhodobú činnosť. V kategórii nad 40 rokov nositeľom Ceny VPI na rok 2019 stal sa spisovateľ, básnik a skúsený novinár Martin Prebudila za nesmierný prínos v oblasti novinárstva prostredníctvom rozhlasových frekvencií. V kategórii novinárov do 40 rokov udelili dve rovnopravné ceny VPI,  a získali ich mladé novinárky Danica Vŕbová za snahu o zveľadenie a zmodernizovanie printových médií a Annamária Tamašiová za seriál televíznych príspevkov o Báčskom Petrovci. V kategórii neprofesionálnych novinárov Cena za dlhodobé angažovanie a neúnavné sledovanie športových udalostí dostala sa Jánovi Bokorovi, dopisovateľovi Hlasu ľudu. Odmeneným kolegom gratulujeme a prajeme ešte veľa tvorivých síl v ďalšej práci, a zároveň pochvaľujeme dobrú prax Výboru pre informovanie za podporu rozvoju siedmej sily.

Preklad do slovenčiny:  Ana Danko Zec