БОСУТСКЕ ШУМЕ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА И ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА

БОСУТСКЕ ШУМЕ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА И ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА

У оквиру реализације пројекта „Предстаљјање екосистемских услуга са валоризацијом на подручју Босутских шума – интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима“ (Case Study: Advocating ESAV in Bosut Forests Area – integrating biodiversity and ecosystem services in natural resource uses and management), одржан је 2. округли сто за заинтересоване стране Босутских шума. […]

Желим више ...