НОВИ САД – УСКОРО НОВИ ИЗГЛЕД ПОЗОРИШНОГ ТРГА

НОВИ САД – УСКОРО НОВИ ИЗГЛЕД ПОЗОРИШНОГ ТРГА

Са циљем да се побољша функционалност, естетика и атрактивност најужег центра града, као дела урбанистички и културно заштићеног старог градског језгра, Град Нови Сад ће током ове године приступити уређењу јавних површина на овом локалитету. Због величине и комплексности самог простора, пројектовање и реализација подељени су по зонама, а тренутно се приводи крају израда техничке […]

Желим више ...