SETVA BORANIJE

SETVA BORANIJE

Boranija se seje u dva navrata u proleće i letnja (postrna) setva, odnosno krajem juna početkom jula. Boranija često daje bolje rezultate kada se gaji kao drugi usev, jer su tada povoljniji uslovi za razvoj odnosno rast i razviće. Kada se seje boranija kao drugi usev u tom slučaju se njive ne đubre sa stajnjakom […]

Желим више ...