У ОДБРАМБЕНУ ЛИНИЈУ РЕКЕ САВЕ УЛАЖЕ СЕ НОВИХ 315 МИЛИОНА ДИНАРА

Ове недеље започета је друга фаза радова на санацији леве обале реке Саве у зони археолошког локалитета Гомолава код насеља Хртковци. Радови вредни 315 милиона динара требало би да буду готови до краја године.

У оквиру ове фазе, која није и коначна, уговорено је да се санирају, ојачају и обезбеде још две деонице на левој обали Саве, једна у дужини од 110 метара, а друга у дужини од 330 метара. Као и у првој фази, на ове две деонице радиће се обалоутврда од каменог набачаја, док се у горњем делу обале поставља геопокривач – посебан материјал којим се стабилизује косина обале. Инвеститор радова је ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, извођач Водопривредно предузеће „Регулације“, Сремска Митровица,

На овом делу реке Саве забележено је померање, односно, еродирање и рушење обале и приближавања реке насељу. Радови на санацији започети су како би се дефинитивно спречило даље обрушавање обале. Циљ санације је стабилизација обале и заштита како археолошког налазишта, тако и самог насеља Хртковци од повишених вода реке Саве. Комплетна  санација обале реке Саве у зони Гомолаве у укупној дужини од 930 m, процењена је на око 610 милиона динара.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковаца, Општина Рума, једно је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.