У РУМИ РЕГИСТРОВАНО ДВЕ ТРЕЋИНЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Закључно са прошлом седмицом, а у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Одељењу за урбанизам и грађење је поднето 86 захтева за регистрацију стамбених заједница на територији Општине Рума. Добар део тих захтева је већ и обрађен и стамбене заједницe су регистроване, остале су у поступку обраде, јер поступак захтева и поједине податке од Катастра и електронску регистрацију стамбених заједница.

Чињеница да имамо 86 поднетих захтева не значи да је толико стамбених зграда покривено. Покривено је далеко више јер имамо ситуацију да негде стамбена заједница покрива и више улаза, тако да је преко 90 улаза покривено новоформираним стамбеним заједницама“, каже шефица Одељења за урбанизам и грађење Тања Дробац и напомиње да је то велики успех.

„Према нашим подацима на нивоу града има од 130 до 150 улаза узимајући у обзир и нове стамбене зграде тако да смо око две трећине зграда већ покрили, што је веома импозантан број, а посебно имајући у виду, да је по некадашњем закону, на нивоу града постојало максимално двадесетак скупштина станара“, рекла је Тања Дробац.

Регистроване стамбене заједнице су се махом одлучивале да управник зграде буде неко од станара, али је једна трећина изабрала професионалног управника. Из Одељења за урбанизам и грађење поручују да за сада неће именовати принудне управнике.

„На последњој седници Скупштине донета је Одлука о утврђивању минималних накнада за текуће и инвестиционо одржавање и накнада за принудног управника. Оставићемо још неки период до краја марта, можда и дуже, да не будемо у ситуацији да морамо да постављамо принудног управника. Позивамо грађане, у сада већ мањем броју стамбених зграда, где нису образоване стамбене заједнице и именовани управници да се јаве у Одељење за урбанизам и грађење и поступе у складу са Законом„, изјавила је Тања Дробац.

Извор: Општина Рума