U SOMBORSKOJ BOLNICI IZVEDENA PRVA SAMOSTALNA ZAMENA ZGLOBA KOLENA

Na Odeljenju za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, 9. decembra urađena je prva samostalna zamena zgloba kolena totalnom cementnom protezom kod pacijenta muškog pola starosti 74 godine, kao standardna operativna procedura, navodi nasemesto.

Izvođenje ove operacije predvodio je dr Dejan Milinković, uz asistenciju dr Karla Curnovića i dr Nebojše Topića, te anesteziologa dr Milke Zorić. Prvu operaciju samostalno su instrumentirale Zdenka Stojakov i Jelena Medić. To je rezultat procesa koji je trajao poslednje tri godine, gde su svoje učešće imali svi lekari Odeljenja uz saradnju sa mentorima-operaterima sa ortopedskih klinika. Značajno je i zalaganje mendžmenta da obezbedi opremu i prateće elemente u operacionoj sali, što je za posledicu imalo uslove koji su adekvatni uslovima u ustanovama tercijarnog tipa.

Tokom protekle operacije, u ovu svrhu korišćena je i traneksamična kiselina, što je za rezultat imalo drastično smanjenje intra i postoperativnog krvarenja. Kod pacijenata se postoperativno nije javila potreba za korekcijom krvne vrednosti transfuzijom iako je poznato kako operacije ovog tipa za posledicu imaju značajan gubitak krvi. Takođe, upotrebljeni su i jednoktratni izolacioni setovi za prekrivanje operativnog polja u svrhu postizanja maksimalne moguće sterilnosti operativnog polja. Postoperativno se pacijent zadovoljavajuće oseća uz uklonjene drenove drugog postoperativnog dana, pa je drugog dana, nakon operacije i vertikalizovan u ranom rehabilitacionom tretmanu.

Prema raspoloživim sredstvima od strane Fonda, do sada je urađeno osam operacija zamena zgloba kolena uz mentorski nadzor, a do kraja ove godine planiraju se još dve operacije ovakvog tipa u somborskoj bolnici, da bi se taj broj naredne godine bitno povećao.

Izvor: nasemesto