УСКОРО ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕГИОНАЛНОМ ПОДСИСТЕМУ „ТИСА-ПАЛИЋ“ И ЦС „КАЛОЧА“

Радови на Регионалном подсистему „Тиса-Палић“ и Црпној станици „Калоча“, два пројекта из програма изградње система за наводњавање у Војводини из Абу Даби фонда, ушли су у завршницу.

Радови на посистему за наводњавање „Тиса-Палић“ вредни су 4.748.042 евра, а овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 15.000 хектара. Радови на изградњи нове црпне станице „Калоча“, која се налази на десној обали Тисе око 11 km од Сенте,  вредни су 906.624 евра. Њена основна намена је снабдевање водом подручја подсистема за наводњавање „Ада“, а захваљујући овим радовима биће омогућено наводњавање пољопривредних површина на 1.100 хектара.

Од августа 2017. године, започети су радови на 11 пројеката у Војводини  пријављених за финансирање из Програма за наводњавање – Абу Даби фонда. који представљају прву фазу радова. Иначе, до сада су завршени предвиђени радови на четири двонаменска система – „Међа“, „Итебеј I“, „Јанков мост I и II“ и „Речеј“. Остали радови теку према предвиђеном плану.