VIDOVDAN U MAGLIĆU

Seoska slava Vidovdan se u Magliću tradicionalno održava svake godine. Ove godine je slavlje umesto jednog trajalo pet dana, što nije uobičajeno.  Svaki dan je imao po neku aktivnost, bilo kulturno-umetničku ili sportsku. Slavlje je počelo u sredu 27. juna bdenijem a 28. juna u Kulturnom Domu u Magliću je održana večernja Bogoslužba i blagosiljanje slavskog kolača. Večernju Bogoslužbu je održao pop srpske crkve Lazar Majstorović. Nakon Bogoslužbe, gostima je govor održala predsednica Mesne Zajednice Marica Stojanović.

U 17h je u selu bilo valjda najviše građana koji su došli na izložbu i prodaju ručnog rada i prodaju domaćih kolača, koju je organizovalo udruženje žena iz Maglića. U pola devet je bilo svečano otvaranje slave Vidovdan. Usledio je Vidovdanski koncert kulturno umetničkog društva Đure Jakšić i gostiju. 

Petak i subota su bili sportski dani. Na fudbalskom terenu su bili održani Međunarodni Vidovdanski turniri u kategoriji pionira i petlića. Takmičilo se u ribolovu za CARP CUP, mu lovačkom domu se kuvao lovački kotlić. Organizatori sportskih biciklista su na jezeru organizovali aktivnost pod nazivom Unapređenje i razvoj biciklizma.

Kako su protekle pripreme malih fudbalera i sama organizacija rekli su nam trener FK Maglić Dimitrij Đorđe i predsednik organizacionog odbora Srđan Stojanović:

„Pripremali smo se dva meseca za ovaj turnir, u kojem se igra u kategorijama deca od 9 do 11 godina 2009 i 2010 godište kao i 2007 i 2008 godište. Imamo 36 takmičarskih ekipa iz Zrenjanina, Kosovske Mitrovice, Trepče, Banja Luke. Srećom tokom priprema nije bilo kiše i nevremena, iako smo mi bili spremni da igramo i po kiši i na vetru,“ završio je Dimitrij.

„Pripreme za ovu manifestaciju su krenule pre oko pedesetak dana, kada smo se okupili svi sa kompletnom upravom FK Maglić, predstavnici opštine, Mesne Zajednice, krenuli smo u temeljne pripreme ove manifestacije. Kompletan organizacioni odbor ima petnaest članova u koju spada i sportska komisija za ocenjivanje. Trudili smo se da sve ispadne najbolje moguće a vi ste oni koji mogu da procene,“ zaključio je Srđan Stojanović.

Složili bi se da je sve bilo odlično organizovano, od samog ulaza preko parkinga pa sve do takmičara, što smo i zabeležili kroz objektiv fotoaparata.

Specijalno za naš poratl Vojvodjanske.rs izjavu je dao i predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić:

„Mi kao lokalna samouprava podržali smo pre svega FK Maglić, ali i savet Mesne Zajednice, koji je organizovao ovu manifestaciju i pomogli FK u opremanju stadiona. Nastavićemo da ulažemo u sportske objekte i hale, sportska igrališta, jer sva deca koja igraju na ovom terenu i na drugim terenima  su budućnost naše lokalne samouprave i generalno države Srbije, i ne smemo tu da posustanemo,“ izjavio je predsednik opštine Srđan Simić.

Završetak seoske slave 1. jula je bilo posvećeno Međunarodnom Vidovdanskom turniru u kategoriji petlića 2007 i 2008 godišta.

Za vojvodjanske.rs : Andrea Emma Spevak

 

VIDOVDAN V MAGLIĆI

Dedinská slava Vidovdan sa v Maglići tradične oslavuje každý rok. Tohtoročné oslavy Vidovdanu trvali päť dní, nielen jeden ako je to zvykom.  Všetky dni mali svoje aktivity,  kultúrno umelecké ale aj športové. Oslavy sa začali v stredu slavskym bdením a vo štvrtok  28. júna v Kultúrnom dome v Maglići, sa konala večerná bohoslužba a posvätil sa slavsky koláč. Bohoslužbu viedol farár srpskej cirkvi Lazar Majstorović. Po večernej bohoslužbe prítomným sa prihovorila predsedníčka Miestneho Spoločenstva Maglić, Marica Stojanovićová.

O 17h bolo v strede dedinky snád najviac občanov ktorý si prišli pozrieť výstavu a predaj ručných prác a koláčov, ktorú organizoval spolok žien z Magliću. O 20h a 30 minúte bolo slávnostné otváranie dedinskej slavy. Potom nasledoval Vidovdanský koncert kultúrno umeleckého spolku Đura Jakšića a hostí.

V piatok a v sobotu boli športové dni. Na fudbalovom ihrisku boli usporiadané medzinárodné Vidovdanské turnaje v kategorii pionierov a kohútikov. Taktiež sa súťažilo v rybolove o CARP CUP a v loveckom dome sa varil lovecký kotlík. Organizotori športových bicyklistov na jazere mali aktivitu pod názvom Pokrokovosť a rozvoj bicyklizmu.

Ako prebiehali prípravy malých fudbalistov a samotná organizácia nám povedali trener FK Maglić Dimirtij Đordje a predseda organizačného výboru Srđan Stojanović:

„Pre tento turnaj sme sa priprávali dva mesiace, v ktorom sa hrá v kategoriách deti od 9 do 11 rokov čiže 2009 a 2010 ročník ako aj 2007 a 2008. Máme 36 súťažiacich skupín zo Zreňaninu, Kosovskej Mitrovici, Trepči, Banja Luki…Na šťastie počas príprav nám počasie žičilo i ked sme mi boli pripravený hrať aj po daždi a vetre,“ ukončil Dimitrij.

„Prípravi na túto manifestáciu sa začali asi pred pedesiatimi dňami, ked sme sa všetci zoskupili z FK Maglić, zástupcovia z Obci, Miestneho Spoločenstva a začali sme s prípravami tejto udalosti. Kompletný organizačný výbor počíta pätnásť členov z ktorých niektorý patria aj do športovej komisie pre oceňovanie. Usilovali sme sa aby všetko bolo na úrovni akú si zaslúži a vy posúdťe sami,“ ukončil Stojanović.

Zhodli by sme sa, že všetko bolo výborne organizované, od samého vchodu, cez parkovisko až po hráčov, čo sme aj zveličili fotografiami.

Zmienil sa nám aj predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý na dedinskej slave nechýbal.

„My ako lokálna samospráva, sme podporili predovšetkým FK Maglić, ale aj miestne spoločenstvo, ktoré zorganizovalo túto udalosť a pomohli pri vybavovaní fudbalového klubu. Budeme aj naďalej investovať do športových zariadení a hál, športovísk, pretože všetky deti, ktoré hrajú v tejto oblasti aj v iných oblastiach sú budúcnosťou našej miestnej spoločnosti a všeobecne Srbska, a nebudeme tu zaháľať,“ povedal starosta Srđan Simić.

Ukončenie dedinskej slavy v nedeľu 1. júla  patrilo Medzinárodnému Vidovdanskému turnaju v kategorii kohútikov 2007 a 2008 ročníku.

Za vojvodjanske.rs : Andrea Emma Spevak