VREME JE ZA ZAŠTITU BRESKVE I NEKTARINE OD KOVRDŽAVOSTI

Narednih dana se najavljuje povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije i stvoriti povoljne uslove za infekciju.

Na području delovanja RC Novi Sad breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi mirovanja lisnih pupoljaka (BBCH 00).

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima se najavljuje povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije i stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%

Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%

 Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%

Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1%

Tretman teba sprovesti u najtoplijem delu dana.

Izvor: PIS