ZAMENIK GRADONAČELNIKA: KANCELARIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NAJBOLJI NAČIN ZA SAGLEDAVANJE I REŠAVANJE NJIHOVIH PROBLEMA

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Gradskoj kući danas je priređen tradicionalni prijem za predstavnike udruženja sa teritorije našeg grada koja okupljaju takve osobe. Domaćini prijema bili su zamenik gradonačelnika Saša Santovac, pomoćnici gradonačelnika Simo Salapura i Duško Radišić i načelnica Odeljenja društvenih delatnosti Gradske uprave Jelena Dragić.

I ovoga puta susret je bio prilika za druženje, ali i za razgovor o problemima koji su prisutni u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom, a koji su specifični za svakog od njih, s obzirom da su u pitanju i slepe i slabovide osobe, gluvi i nagluvi, paraplegičari, mentalno nedovoljno razvijena lica, ratni vojni ili civilni invalidi različitih kategorija. Dogovorene su i neke konkretne aktivnosti koje predstoje, a među kojima je jedna od najznačajnijih inicijativa za otvaranje Kancelarije za osobe s invaliditetom pri Gradskoj upravi, o čemu je govorio i zamenik gradonačelnika Santovac.  

– Otvaranjem takve kancelarije želimo da omogućimo osobama s invaliditetom i njihovim udruženjima da se direktno obraćaju Gradskoj upravi, a preko nje javnim i komunalnim preduzećima i gradskim ustanovama, kako bi se njihovi specifični problemi najbolje sagledali i mogli najefikasnije rešavati. Planiramo za tako nešto budžetska sredstva za narednu godinu i već u toku ove nedelje održaćemo sastanak s predstavnicima udruženja osoba s invaliditetom. Ne želimo da to bude samo “marketinški potez”, već da kancelarija zaista služi nameni i cilju, odnosno da pomaže osobama s invaliditetom u ostvarenju nekih njihovih prava i obezbeđenju uslova za kvalitetniji život – istakao je Santovac.

On je ukazao i da je Grad Zrenjanin i u proteklom periodu učinio dosta toga na poboljšanju uslova za život i rad osoba s invaliditetom, ali da uvek može i treba više i bolje.  

– Svi novi javni objekti koji se grade ili oni koji se rekonstruišu moraju da ispunjavaju kriterijume pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ali su problem postojeći objekti koji često zahtevaju komplikovana rešenja za pristup, pre svega, osobama u kolicima ili osobama koje se otežano kreću. Nedavno je postavljena pristupna rampa na ulazu u Kulturni centar Zrenjanina, ali su stepenice i u unutrašnjosti objekta i to se mora posebno rešavati. Ovo je samo jedan od primera, kakvih je mnogo, a nedostaje, nažalost, i svest naših sugrađana o tome da nekim svojim činjenjem ili nečinjenjem znatno otežavaju kretanje osoba s invaliditetom – naglasio je zamenik gradonačelnika.

 Dodao je još i da problem predstavljaju finansijska sredstva za funkcionisanje udruženja koja okupljaju osobe s invaliditetom, jer neka udruženja, zbog prirode invaliditeta članova i njihovih potreba, jednostavno, moraju da imaju plaćenog sekretara. Pomenut je i problem plaćanja zakupa prostorija u kojima deluju udruženja, koji će takođe biti predmet razgovora, uz opasku zamenika Santovca da se udruženja usredsrede na rad sa svojim članovima, da se ne opterećuju kirijom, da sigurno ni jednom udruženju zbog toga neće biti uskraćena mogućnost za rad. 

– Grad je doneo još neke odluke usmerene ka pomoći osobama s invaliditetom, te je omogućio svim takvim osobama predškolskog i školskog uzrasta i studentima besplatan prevoz taksi vozilima bilo kog taksi udruženja u gradu. Za ostvarenje tog prava potrebno je kontaktirati Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave i podneti odgovarajući zahtev – objasnio je. 

 Santovac je rekao i da je danas bila primetna jedna vrsta zadovoljstva u odnosu na neke ranije sastanke, pre svega zbog onoga što je urađeno za osobe s invaliditetom, ali i zbog načina komunikacije s predstavnicima Grada Zrenjanina i spremnosti Grada da u svakom trenutku razgovara s njima o njihovim problemima.

Prijemu je prisustvovao i predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih u Zrenjaninu Nenad Vukeljić koji je istakao da je saradnja s Gradskom upravom iz godine u godinu sve bolja i da se u sve većoj meri pronalaze modeli za rešavanje nekih problema te organizacije koja okuplja oko 330 članova različite starosne dobi. 

–  Za nas najveći problemi nastaju prilikom kretanja ulicama koje nisu renovirane, raskrsnicama koje nisu zvučno semaforizovane ili nemaju nikakav semafor, a stalni problem su i finansije, što pokušavamo, u saradnji s gradom, da dovedemo na neki razuman nivo da bi organizacija mogla da funkcioniše normalno i da budemo u mogućnosti da angažujemo sve slepe i slabovide da budu ravnopravni s ostalim građanima, da se uključe u društvo i savladaju sve veštine samostalnog kretanja, korišćenja različitih uređaja, opismenjavanja, školovanja – naveo je Vukeljić.  

Predsednik Udruženja paraplegičara Banata iz Zrenjanina Nenad Krbavac, udruženja poznatog i po vrhunskim sportskim dometima svojih članova u streljaštvu i stonom tenisu, takođe ističe dobru saradnju s Gradom Zrenjaninom, a ono što  smatra značajnim u narednom periodu jeste da se ubrza rešavanje pojedinih problema, između ostalog, i kroz rad najavljene kancelarije čije je otvaranje iniciralo upravo ovo udruženje. 

 – Kancelarija bi bila neka vrsta “linka” između osoba s invaliditetom i gradske vlasti, a značajno je i formiranje saveza srodnih udruženja osoba s invaliditetom, kako bi zajednički ustanovili prioritete i pokušali da rešavamo najveće probleme. U tom smislu već godinu dana realizujemo zajednički projekat sa više gradova, kroz koji možemo da ustanovimo probleme, ali i uvidimo pozitivna iskustva i ideje koje su primenjene u drugim sredinama – kazao je Krbavac. 

 Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i  otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.

 Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim  barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima – u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. 

Izvor: Grad Zrenjanin