ЗАВРШЕНА ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА “ПРИРОДНИ СЕЛФНЕС – NATESS – NATURAL SELFNESS“

Општина Ириг, као главни апликант, у сарадњи са партнерима Móra-Tourist Nonprofit Kft, Институтом за низијско шумарство и удружењем „Ириг мој град“ спроводи пројекат „NATESS“.

У Морахалом бањи, Мађарска, 28.02.2019. године са почетком у 10 часова одржана је отварајућа конференција. Уводну реч је имала госпођа Stampf Mariann. Господин László Csányi, представник локалне заједнице Морахалом је свечано отворио конференцију и приказао потенцијале које има Морахалом бања.

Испред Општине Ириг, госпођа Богданка Филиповић Лекић, представила је општину Ириг и њене потенцијале, а потом је господин Марко Келембер, пројектни менаџер „NATESS“ пројекта, представио је сам пројекат.

Након кратке паузе, господин György Krnács, представник Kiskunság Националног парка је представио начин на који природно окружење може да се пласира као еко-туристички производ.

Госпођа Anikó Hegedűs, представница Green Youth’s Хостела из Морахалом бање, презентовала је пешачке стазе у подручју Морахалома и њихов значај за развој туризма.

Након излагања госпође Hegedűs, господин Ottó Perényi, представник Stiefel Interaktív Ltd., приказао је на који начин се спроводи ефикасна комуникација еко-туристичког производа са инспирацијом.

Занимљиву презентацију је приказао господин Zsolt Berta, директор спа-центра Свете Елизабете у Морахалому, под називом „Улога здравственог туризма у овим данима и концепт лечилишта у Морахалому“.

Конференцију је затворио господин Szilveszter Pálinkó, представник Móra-Vitál Ltd., са темом која говори о томе на који начин се термална вода користи као сировина.

Учесници су имали прилику да након конференције обиђу и испробају спа-центар Свете Елизабете.

Пројекат NATESS HUSRB/1602/31/024 је суфинансирала Европска унија кроз програм прекограничне сарадње IPA CBC Мађарска – Србија.

Izvor: Opština Irig