ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду је завршена. Реч је
о заједничком пројекту Владе Реублике Србије и Покрајинске владе, вредном 26 милиона евра.

Објекат са укупно 30.000 квадратних метара користиће Факултет техничких наука, стартап компаније и научни институти чији је оснивач Покрајинска влада.

У току су завршни радови на опремању првих 10.000 квадратних метара намењених за 3.000 студената и 400 професора, доцената и асистената Факултета техничких наука, који ће почети да користе овај објекат крајем јануара.

Преосталих 20.000 квадратних метара у 2020. години биће изнајмљено стартап и ИТ компанијама.

Научно-технолошки парк, паметна и зелена зграда, изузетан је објекат у архитетонском и техничко-технолошком смислу и важна развојна полуга за будућност. Његова изградња вишеструко је значајна, пре свега у домену повезивања науке и привреде, у области информационих технологија и стартап пројеката.