BODROG FEST BAČKI MONOŠTOR

Festival tradicije, kulture, muzike, hrane i prirode koji se održava od 2005. godine.
Dobro nam došli na 14-ti Bodrog Fest!!!
Uz riblji paprikaš, domaće proizvode, ručne radove, fijakerijadu, izložbe, kulturno – umetnički program… čekaju vas odlični tamburaši, kao i nešto čvršćeg zvuka!

Program:

Petak, 10. avgust

18 h Bodroški kotlić – takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša
20 h Koncert TA „Još ovu noć“ Novi Sad
23 h Koncert “Fish vibe” Apatin

Subota, 11. avgust
 IZ BODROŠKE RADIONICE – Štandovi sa domaćim proizvodima i proizvodima starih zanata

BODROŠKA TRPEZA – Bogata gastronomska ponuda monoštorskih specijaliteta
C e n t a r g r a đ a n s k i h a k t i v n o s t i i D o m k u l t u r e
BODROŠKI KULTURNI KUTAK
10h Program za decu
• Ekološka radionica – UG “Čepom do osmeha”
11 h Izložba fotografija Foto kluba “Rada Krstić” Sombor
Izložba fotografija Regeneracija Dunava 2018
15h Izložba slika – “Životinje Rezervata Biosfere u prirodnoj veličini”
C e n t r a l n a b i n a
12 h Svečano otvaranje festivala
* Mažoret klub Sonta
* Raport Josipa Đipanova, zvanično otvaranje festivala
* „BODROŠKA FIJAKERIJADA“ – defile jahača i fijakera
* Recitali
* Dečja grupa KUDH „Bodrog“ Bački Monoštor
* Nstup dečjeg hora “Šareni vokali”
18 h kulturno-umetnički program
* Recitali monoštorskih pesnika – Kata Kovač, Antun Kovač i Adam Bešlin – Nova
* ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor
* MKUD “Nemet Laslo” Svetozar Miletić
* GKUD „Ravangrad“ Sombor
* OKUD „Ivo Lola Ribar“ Sonta
* KUD “Perkovčani“ Novi Perkovci
* ŽPG „Varošanke“ Sombor
* MPG „Varošani“ Sombor
*MOH Somborskog pevačkog društva
20 h Koncert etno-muzike – TS „Ad Libitum“ Novi Sad
22 h Rock koncert – „Trilogy“ Sombor/Monoštor/Bezdan
C r k v a s v. P e t r a i P a v l a
16 h Klasični program
* ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor
* “Quinta divina” Sombor
* Dečji hor “Radost” Apatin
* MOH Somborskog pevačkog društva
* VA „Musica Viva” Svetozar Miletić